Товариство « ТЕКОС», як самостійне підприємство колективної форми власності зареєстроване у 1991 році. Всі провідні співробітники підприємства були кадровими співробітниками інституту «Укрводоканалпроект» системи Держбуду СРСР.

Товариство «ТЕКОС» є комплексним підприємством, яке виконує наукові дослідження, проектування систем водопостачання та водовідведення, а також гідротехнічних споруд, в тому числі з моделюванням руслових процесів. Крім того організація своїми силами займається розробкою документації та виготовленням всього необхідного нестандартизованого обладнання, виконує функції генерального підрядника, проводить пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу та післягарантійне обслуговування.

В 1992 році фірмою був одержаний патент України № 59 на технологію «Екокомпакт» власної розробки.

В подальшому було одержано ще вісім патентів на різноманітні модифікації вказаної технології. Технологія «Екокомпакт» може використовуватись до очисних споруд, починаючи від потужності 50м3/добу і до потужності очисних споруд найбільших міст.

З часу заснування фірмою було запроектовано та побудовано більше ста об’єктів в Україні, Республіці Грузія, Російської федерації та Туркменії.


Науково-дослідні роботи виконувались разом з:

  1. Науково-дослідним та конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства м.Київ.
  2. Київським національним університетм будівництва та архітектури.
  3. Кафедри гідравліки та водовідведення, м.Київ.
  4. Національним аграрним університетом, м.Київ.
  5. Інститутом Мікробіології та вірусології Національної академії наук України, м.Київ.
  6. Інститутом механізації та електрифікації УААН, м.Київ.
  7. Інститутом гігієни та медичної екології ім. А.М. Марзеєва
  8. Академії медичних наук України, м.Київ.
  9. · Національним університетом водного господарства та природокористування, м.Рівне.


Окрім основного напряму діяльності організацією разом з Інститутами НАН України та УААН України були розроблені нові типи органо-мінеральних добрив з використанням осадів очисних споруд. На вказані добрива були одержані патенти, і в 2002 році по завданню Мінвуглепрому України побудований завод по їх виготовленню.

В указаній роботі «ТЕКОС» приймав участь в якості співвиконавця НІР, генерального проектувальника та генерального підрядника. У 1995 році був зареєстрований товарний знак підприємства.

Головний офіс організації знаходиться у м. Києві, також відкритий філіал у м. Рівне. Серед співробітників 3 кандидата технічних наук. Всього співробітниками фірми зареєстровано більше 40 авторських свідоцтв та патентів.

У області технологічних розробок фірма має меморандуми про співробітництво з рядом зарубіжних організацій. Товариство «ТЕКОС» постійно приймає участь у міжнародних виставках та конгресах. Співробітники «ТЕКОС» публікують науково- технічні статті та доклади в різних спеціалізованих видання.

За свою діяльність «ТЕКОС» неодноразово відзначалися Почесними грамотами та подяками Міністерства комунального господарства України, Державного комітету України з питань ЖКГ, Київського міського Голови, Української православної церкви.

В останні роки фірма здобула значний досвід роботи з міжнародними фінансовими структурами, а саме: Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк. Освоєна практика виконання проектних робіт у відповідності з вимогами Європейського союзу.